Międzynarodowy biznes a leasing

Postaw na rozwój!

Leasing w walucie to pojęcie, które z pewnością jest dla ciebie bardzo istotne jeśli jesteś klientem zagranicznej firmy. Tak samo jak pojęcie kredytu w innej walucie to bardzo grząski grunt dla inwestora. Wszystko idzie pięknie jeśli wahania kursowe są niewielkie i nie czujemy wielkiej różnicy w spłacanych kwotach. Już na wstępie warto nadmienić, że firmy leasingowe praktycznie w całości przestały promować leasing w walucie obcej jednak taka opcja nadal jest dostępna dla firm, które chciałyby właśnie w taki sposób spłacać swój leasing.

Od czego to zależy?

Leasing w walucie to aspekt z którym każdy poważny przedsiębiorca powinien bardzo się liczyć. Jeśli chodzi o pieniądze, to każdy z nas powinien być ostrożny. Kursy walutowe wahają się pod presją sytuacji gospodarczej danego państwa. Według mnie największy wpływ na cenę waluty mają zmiany stopy procentowej. Warto dodać, że w ostatnich latach wahania walut są jeszcze większe, a występujące w umowach leasingu w walucie obcej zjawiska spreadu zawsze działają na niekorzyść klienta leasingowego, gdyż przed niekorzystnym spreadem z punktu widzenia leasingodawcy chronią się firmy leasingowe odpowiednimi zapisami w umowach.

Stopa procentowa

Raz na jakiś czas przewodniczący finansów w państwie ogłaszają czy zmieniają stopy procentowe. Zanim zdecydujemy się na leasing w walucie powinniśmy dokładnie zorientować się w aktualnej sytuacji w danym kraju. Oraz wysokości aktualnych wskaźników. leasingSą to bardzo ważne korelacje jeśli chodzi o wartość pieniądza w danym państwie. Jak już ustaliliśmy, stopy procentowe mają ogromny wpływ na kursy walut. Jak ma się do tego leasing? Otóż, jeśli zawarliśmy umowę leasing w walucie przed zmianą stóp, to po ich zmianie możemy się spodziewać, że za leasingowany przez nas przedmiot będziemy płacić więcej lub mniej. W zależności czy wystąpiła podwyżka czy też obniżka. Podsumowując, każdy przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować sytuację na rynkach oraz sytuację swojej firmy i możliwe scenariusze na przyszłość i dopiero wtedy podjąć decyzję na temat leasingu.