Międzynarodowy biznes a leasing

Postaw na rozwój!

Leasing w walucie to pojęcie, które z pewnością jest dla ciebie bardzo istotne jeśli jesteś klientem zagranicznej firmy. Tak samo jak pojęcie kredytu w innej walucie to bardzo grząski grunt dla inwestora. Wszystko idzie pięknie jeśli wahania kursowe są niewielkie i nie czujemy wielkiej różnicy w spłacanych kwotach. Już na wstępie warto nadmienić, że firmy leasingowe praktycznie w całości przestały promować leasing w walucie obcej jednak taka opcja nadal jest dostępna dla firm, które chciałyby właśnie w taki sposób spłacać swój leasing.

Od czego to zależy?

Leasing w walucie to aspekt z którym każdy poważny przedsiębiorca powinien bardzo się liczyć. Jeśli chodzi o pieniądze, to każdy z nas powinien być ostrożny. Kursy walutowe wahają się pod presją sytuacji gospodarczej danego państwa. Według mnie największy wpływ na cenę waluty mają zmiany stopy procentowej. Warto dodać, że w ostatnich latach wahania walut są jeszcze większe, a występujące w umowach leasingu w walucie obcej zjawiska spreadu zawsze działają na niekorzyść klienta leasingowego, gdyż przed niekorzystnym spreadem z punktu widzenia leasingodawcy chronią się firmy leasingowe odpowiednimi zapisami w umowach.

Stopa procentowa

Raz na jakiś czas przewodniczący finansów w państwie ogłaszają czy zmieniają stopy procentowe. Zanim zdecydujemy się na leasing w walucie powinniśmy dokładnie zorientować się w aktualnej sytuacji w danym kraju. Oraz wysokości aktualnych wskaźników. leasingSą to bardzo ważne korelacje jeśli chodzi o wartość pieniądza w danym państwie. Jak już ustaliliśmy, stopy procentowe mają ogromny wpływ na kursy walut. Jak ma się do tego leasing? Otóż, jeśli zawarliśmy umowę leasing w walucie przed zmianą stóp, to po ich zmianie możemy się spodziewać, że za leasingowany przez nas przedmiot będziemy płacić więcej lub mniej. W zależności czy wystąpiła podwyżka czy też obniżka. Podsumowując, każdy przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować sytuację na rynkach oraz sytuację swojej firmy i możliwe scenariusze na przyszłość i dopiero wtedy podjąć decyzję na temat leasingu.

Zalety leasingowe

Leasing jako forma finansowania inwestycji

Leasing maszyn operacyjny pozwala na wliczenie w koszty uzyskania przychodu wpłaty początkowej i rat. Podatek VAT opłaca się od każdej raty, a nie całość od razu, czyli zupełne przeciwieństwo do leasingu finansowego, o czym więcej za chwilę. Leasing zapewnia szybką i łatwą procedurę uzyskania środku trwałego. Jest to dużo prostsze od uzyskania kredytu. Przytoczmy teraz różnice pomiędzy leasingiem finansowym, a operacyjnym. Ten drugi jest zdecydowanie bardziej popularny. Charakteryzuje go opłata początkowa i raty leasingowe, które wpisuje się w koszty, jak również i kwota wykupu środka trwałego po zakończonej umowie na leasing maszyn, którą ustala się przed jej podpisaniem. W trakcie umowy amortyzacji musi ulec min. 40 procent wartości środka trwałego. Jeśli chodzi o leasing finansowy to w trakcie umowy użytkownik musi zamortyzować całość środka trwałego i zostaje jego jedynym właścicielem po skończonej umowie bez dodatkowych opłat. Sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wraz z odsetkową częścią rat leasingowych wpisuje w koszty. Środek trwały w trakcie umowy wpisany jest w majątek klienta, a w leasingu operacyjnym w majątek firmy leasingowej.

Dlaczego leasing?

Leasing maszyn pozwala na szybkie zawarcie umowy i w efekcie otrzymanie upragnionego środka trwałego. Formalności ograniczone są do minimum, a wymagania dla klientów leasingowych nie są ciężkie do spełnienia. Nawet młode, roczne firmy mogą brać leasing leasing maszynmaszyn. Można go zawiązać posiadając odpowiednie dokumenty. Niezbędne są dokumenty rejestrowe firmy, zaświadczenia o NIP i REGON. Często należy też okazać zaświadczenie o braku zaległości w budżecie. Leasing może także wymagać wykazu o obrotach firmy w ostatnich dwunastu miesiącach. Leasing można zawierać na różne okresy czasu, w zależności od leasingodawcy i od tego czy środki trwałe są nowe, czy używane. Leasing maszyn nowych zawiera się na okres od dwudziestu czterech do sześćdziesięciu miesięcy. Leasing używanych od sześciu do sześćdziesięciu miesięcy. Trzeba jednak się zastanowić, czy lepszym rozwiązaniem będzie sprzęt nowy, czy używany. Ten drugi to oczywiście mniejszy koszt jednak leasingobiorca nie dostaje nowych maszyn, a w przypadku nawiązania umowy na nowy sprzęt ma pewność co do jakości i nowoczesności środków trwałych.

Biurowe maszyny poleasingowe – czy warto?

Sprzęt biurowy

Bardzo często firmy, które biorą w leasing naprawdę duże ilości sprzętu biurowego, po zakończonym okresie leasingowania decydują się na jego sprzedaż. Pytanie tylko, czy warto taki sprzęt kupić, czy może lepiej byłoby oszczędzić więcej pieniędzy i kupić całkowicie nowy sprzęt. To zależy. Nie ma jednoznacznej, jedynej właściwej odpowiedzi na to, czy maszyny poleasingowe, w tym przypadku sprzęt biurowy, będą dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Ponieważ wszystko zależy od tego kto i jak użytkował dany środek trwały. Weźmy pod lupę laptopy i dwóch skrajnie różnych użytkowników. Pierwszy używa laptopa stricte służbowo, nie instaluje i nie pobiera programów i aplikacji z niewiadomych źródeł. Kiedy nie używa laptopa, wyłącza go. Drugi służbowego laptopa wykorzystuje również do celów prywatnych, bardzo często zapomina o wyłączaniu laptopa, zabiera go do domu, kilka razy mu upadnie. Jak nie trudno się domyślić, maszyny leasingowe (laptop) należące do pierwszej osoby jak najbardziej warto kupić, do drugiej już niekoniecznie.

Jak ocenić stan sprzętu

Zacznijmy od wyglądu. Sprawdźmy, czy w obudowie nie brakuje śrubek – nie jest to jakiś przekreślający zakup problem ale warto na to zwrócić uwagę (może to sugerować, że laptop był rozkręcany). Oczywiście musimy dokładnie sprawdzić maszyny poleasingowe pod względem zarysowań i pęknięć zarówno na zewnętrznej części obudowy jak także wewnętrznej – ramce ekranu, klawiatury. Brak farby i wyraźne zarysowania w okolicy klawiatury sugerują, że była ona wyjmowana lub nawet wymieniana. Po wstępnych oględzinach sprawdzić należy, jak działa sprzęt – czy maszyny poleasingowe nie mają martwych pikseli na matrycy, czy touchpad działa poprawnie, czy klawiatura dobrze działa (czy się nie klei np. po jakimś zalaniu). Co jeszcze? maszyny poleasingowe biurowe
Na pewno trzeba sprawdzić, czy laptop działa bez podłączonego zasilacza. Jeśli nie to znaczy, że bateria dokonała żywota. Oczywiście przy okazji sprawdzimy, czy zasilacz ładuje. Jeśli będzie zbyt słaby to przy odpalaniu komputera pojawi się stosowna informacja. Po zalogowaniu możemy sprawdzić oryginalność klucza Windowsa oraz pakietu MS Office a także sprawdzić, jak płynnie działa komputer.

Przedsiębiorco – weź leasing!

Czerpiąc pożytek z przedmiotu

Leasing – umowa sporządzona na piśmie, która zobowiązuje dwie strony do czynności prawnych. Leasingodawca użycza przedmiot leasingu na czas oznaczony w umowie leasingowej, pobiera pieniądze od leasingobiorcy, który wykorzystuje daną rzecz, czerpie z niej pożytki, spłaca pożyczającego ratalnie, po zakończeniu umowy wykupuje przedmiot leasingu, chyba, że umowa zakłada inaczej. Jeśli chodzi o leasing operacyjny istnieje tak zwana klauzula unieważniająca tożsama z możliwością odstąpienia od umowy wcześniej niż termin w niej wskazany.

Umowa – leasing operacyjny

W przypadku leasingu operacyjnego, który finansuje nam na przykład sprzęt biurowy, samochody osobowe, ciężarowe, maszyny i urządzenia itd . Właścicielem środków trwałych, które stanowią podstawę naszej umowy leasingu jest leasingodawca. I środki te zaliczane są do składników jego majątku. Tym samym musi on dokonywać odpisów amortyzacyjnych środków. Biorąc pod uwagę leasingobiorcę musimy zaznaczyć, że spoczywa na nim podatek VAT, który jest doliczany do każdej raty leasingowej. W tym przypadku leasing, to znaczy przedmiot leasingu i jego prawo własności nie musi przechodzić w ręce leasingobiorcy. Musi on spłacać raty leasingowe w określonych kwotach i w ściśle określonych terminach. Dodatkowo, na początku musi zapłacić opłatę wstępną, jednak zarówno ona jak i raty wliczają się w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co niewątpliwie jest korzystne dla klienta. Umowę na tę formę leasingu można podpisać na okres do sześciu lat i w trakcie jej trwania trzeba zamortyzować min. Czterdzieści procent wartości pojazdu. Oczywiście procent ten zależy od tego, co ustalono w umowie. Im więcej środka trwałego spłaci leasingobiorca, tym mniej będzie musiał zapłacić, jeśli będzie chciał wykupić towar po zakończeniu umowy leasingowej.

Umowa – leasing finansowy

W przypadku leasingu finansowego – odpisy amortyzacyjne spadają na leasingobiorcę. Prawne przeniesienie tytułu własności musi być zaznaczone naleasing dla przedsiębiorców piśmie w umowie leasingowej. Leasing finansowy ma wiele cech kredytu, jednak związany jest nie z gotówką tylko ze środkiem trwałym. W przypadku leasingu finansowego podatek od towarów i usług płacony jest od razu, za cały okres trwania umowy. Obie umowy są sankcjonowane na mocy Kodeksu Cywilnego.